PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS

 • Alto Horno: casa de Corrida, “stock house” e gas de alto-horno.
 • Sinterizacion: extracción primaria e secundaria.
 • Acería: extracción primaria y secundaria.
 • Coquería: Desenfornamento de coque.
 • Otros.

Minería

 • Peletizacion  de hierro – extracción primaria e secundaria;
 • Horno de cemento;
 • Resfriador de Clinker;
 • Metalurgia de no-ferrosos;
 • Otros.

Siderurgia

 • Alto horno: casa de Corrida, “stock house” e gas de alto-horno.
 • Sintonización: extracción primaria y secundaria.
 • Acería: extracción primaria y secundaria.
 • Coquería: Desenfornamento de coque.

Energía

 • Calderas de fuerza.